Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

CZYTAMISIE

W sezonie 2018/2019 odbędzie się II edycja kameralnych warsztatów rodzinnych Czytamisie. Zajęcia będą prowadzone przez Justynę Wlaźnik – nauczycielkę wychowania przedszkolnego, propagatorkę edukacji czytelniczej. Najbliższy cykl warsztatów będzie dotyczył tematu „Świat wokół mnie”. Wspólnie z bohaterami książek będziemy mogli poznać lepiej samych siebie oraz nasze otoczenie – zarówno przyrodnicze, jak i to stworzone przez człowieka. Dzieci wspólnie z rodzicami poznają tajemnice otaczającego je świata – od przestrzeni najbliższej dziecku aż po dalekie kraje i przestworza. Spotkania zaplanowane są jako cykl, ale można również wziąć w nich udział jednorazowo – na każdy warsztat obowiązują osobne zapisy.

Po każdych zajęciach dzieci dostaną zakładkę do książki z sugerowaną listą lektur, dotyczących poruszanego na warsztatach tematu, aby wraz z rodzicami, mogły zgłębić temat w domu.

Spotkanie 1 „To ja” – 28 października 2018 r. godz. 9.00 i 10.15

Naturalnym etapem rozwoju człowieka jest poznawanie siebie. Dzieci poszukują odpowiedzi na pytania: jaki jestem? jak wygląda moje ciało? kim jestem? Przychodząc do nowych miejsc często muszą się przedstawiać, co nie zawsze jest łatwe. Takie sytuacje to również okazje do poznawania zarówno siebie, jak i innych ludzi.

Na najbliższych warsztatach „Czytamisie” wspólnie będziemy poznawać samych siebie, a także różne sposoby, w jakie możemy się zaprezentować – słowem, gestem, obrazem.

 

Justyna Wlaźnik jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, dla której równie ważne jest zarówno zdobywanie wykształcenia i wiedzy teoretycznej, jak i poszerzanie swojego doświadczenia i umiejętności związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia na kierunkach profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim, a także na kierunku pedagogika specjalna w zakresie terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. „Rozwiązywanie konfliktów według Porozumienia bez Przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą”, „O teatrze w szkole – bez nudy”, „Aktywne metody zabawy z dziećmi w teatr pantomimy”, „Sensoplastyka – zajęcia plastyczne jako źródło wrażeń zmysłowych”. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już od czasów liceum. Przez 4 lata była wychowawcą grupy dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin. Podejmowała również pracę jako animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wychowawca na półkoloniach. Odbyła praktyki w kilku przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także staż w Fundacji Druga Strona Lustra. Bardzo ważnym działem edukacji jest dla niej edukacja czytelnicza. Zajmowała się nią zarówno naukowo podejmując ten temat w swoich pracach dyplomowych, a także w praktyce – w swojej pracy nauczycielskiej podejmuje działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci. Książki dla dzieci są dla niej także często inspiracją do prowadzonych zajęć.