Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

3 pokoje z kuchnią

O nas

Wróciliśmy! Ogromnie się cieszymy ale jednocześnie przypominamy o panujących zasadach
w naszej wspólnej przestrzeni: 

  • W środku może przebywać maksymalnie 13 osób
  • Należy zachować 2 m dystans
  • Maseczki zakrywające twarz są obowiązkowe
  • Zalecamy również rękawiczki i dezynfekcję rąk

Na miejscu możecie zapoznać się ze szczegółowymi zasadami postępowania.

Godziny otwarcia 3 pokoi z kuchnią:

czwartek 11:00 – 21:00
piątek 11:00 – 21:00
sobota 12:00 – 18:00

Część warsztatów powróciła ale w zmienionej formule. Szczegóły można śledzić na naszej stronie Facebooka.

O 3 POKOJACH Z KUCHNIĄ:

Miejsce aktywności lokalnej Białołęckiego Ośrodka Kultury. W tym sąsiedzkim domu spotkań każdy chętny może uzyskać wsparcie w realizacji własnych pomysłów – mieszkańcy dzielnicy mogą zarówno brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach, jak i samemu je organizować.

Celem tej wyjątkowej inicjatywy jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Zielonej Białołęki ułatwiającej twórcze działania, tak by czuli się tutaj jak u siebie w domu, byli współgospodarzami i brali czynny udział w tworzeniu oferty kulturalnej. Mieszkańcy, uczestnicząc w wydarzeniach, mają okazję poznać się, zapamiętać swoje twarze i imiona, a także znaleźć czas i przestrzeń do rozmów oraz skorzystać ze sprzyjających do podjęcia kolejnych wspólnych działań warunków. Dzięki temu, że organizowane w 3 Pokojach wydarzenia charakteryzują się brakiem ograniczeń wiekowych, bezpośrednio przekłada się to na zróżnicowanie wiekowe osób w nich uczestniczących, a co za tym idzie naturalną integrację międzypokoleniową.

3 Pokoje z Kuchnią łączą odpłatne zajęcia sekcyjne oferowane przez Białołęcki Ośrodek Kultury z działalnością pozbawioną bariery finansowej, umożliwiającą w nich czynny udział mieszkańców Zielonej Białołęki. Naszym celem jest stworzenie warunków do bezpłatnej wymiany wiedzy i doświadczeń, a także szerzej: propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. W tym miejscu każdy sam może decydować o formie zaangażowania. Sąsiadów i sąsiadki zapraszamy na kawę i miłą rozmowę, mając nadzieję, że będzie to początek twórczej współpracy.