Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Kontakt BOK

Dane kontaktowe

Białołęcki Ośrodek Kultury mieści się w 3 budynkach:

van Gogha 1 (Tarchomin, tuż przy Moście Północnym)
Głębockiej 66 (Zielona Białołęka)
Głębockiej 84 (3 pokoje z kuchnią)

Białołęcki Ośrodek Kultury

ul. van Gogha 1
03-188 Warszawa
NIP: 524-19-88-895

Dyrektor
Karolina Adelt-Paprocka

Impresariat

Ewa Sawicka
e.sawicka@bok.waw.pl

Sekcje artystyczne BOK/zapisy, informacje

kasa@bok.waw.pl
22 300 48 00 wew. 1 lub 2

Współpraca z NGO, Projekt "Zrealizuj swój pomysł w BOK-u"

Robert Jaczewski
r.jaczewski@bok.waw.pl

Sekretariat przy van Gogha 1

tel. 22 300 48 00 wew. 3
sekretariat@bok.waw.pl
poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00

Kasy BOK przy van Gogha 1

tel. 22 300 48 00 wew. 1
kasa@bok.waw.pl
poniedziałek - piątek: 9:30 - 20:30
sobota - niedziela: 10:30 - 20:30

Kasy BOK przy Głębockiej 66

tel. 22 300 48 00 wew. 2
kasa@bok.waw.pl
poniedziałek – piątek: 9:30 - 20:30
sobota - niedziela: 10:30 - 20:30

3 pokoje z kuchnią

ul. Głębocka 84
tel. 667 949 056
3pokoje@bok.waw.pl
wtorek – piątek: 13:00 - 21:00
sobota: 10:00 - 18:00

Kontakt do mediów/promocja

Magdalena Olbryś-Paczkowska
m.olbrys-paczkowska@bok.waw.pl
tel. 661 602 923

Koordynatorka dzielnicowa Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz wolontariatu

Krystyna Bocheńska
k.bochenska@bok.waw.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

iod@bok.waw.pl

Numer konta Białołęckiego Ośrodka Kultury

Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000 0001 5192 1885

Napisz do nas


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:Administratorem Twoich danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Van Gogha 1 (dalej zwany BOK).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na korespondencję jaką skierowałaś/eś do BOK. Podstawą przetwarzania przez BOK Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym BOK jest prowadzenie korespondencji z osobami, które zdecydowały się skontaktować z BOK. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany wiadomość między Tobą a BOK.

  BOK będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz BOK. Ponadto BOK może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  BOK będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas wymiany informacji pomiędzy Tobą a BOK oraz przez 1 rok od chwili otrzymania od Ciebie Twojej ostatniej wiadomości dla celów archiwizacyjnych.

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bok.waw.pl  BOK van Gogha 1

  tel. 22 300 48 00 wew.1
  e-mail: kasa@bok.waw.pl
  pon. - pt.: 9:30 - 20:30
  sob. - niedz.: 10:30 - 20:30

  Kasy BOK przy Głębockiej 66

  tel. 22 300 48 00 wew. 2
  poniedziałek – piątek: 8:30 - 20:30
  sobota - niedziela: otwarta 1h przed biletowanymi wydarzeniami

  3 pokoje z kuchnią

  ul. Głębocka 84
  667 949 056
  wtorek – piątek: 13:00 - 21:00
  sobota: 10:00 - 18:00