Polityka prywatności

Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa (dalej „BOK”) przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przez BOK, w tym informacji o użytkownikach strony https://bok.waw.pl/ (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników Strony.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony i jej części składowych

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez BOK wyłącznie do realizacji zamówionych usług i kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

2. Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, e-mail sekretariat@bok.waw.pl (dalej również: Administrator).W Białołęckim Ośrodku Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bok.waw.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BOK, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

 1. Dane osób zawierających umowy bezpośrednio z BOK oraz korzystających z usług BOK.

BOK przetwarza dane użytkowników w następujących celach i na podstawie:

W celu zawarcia lub wykonania umów (np. sprzedaży biletu). Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy. Od zakupu biletu, realizację płatności przez zrealizowanie wydarzenia, kontrolę biletów, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W celach prowadzenia komunikacji w sprawie realizacji umowy, w celach organizacyjnych oraz administracyjnych, podstawę prawną przetwarzania stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celach związanych z wystawianie wezwań do zapłaty w związku z naruszeniem, dochodzenie, ustaleniem lub obroną roszczeń podstawę prawną przetwarzania stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celach związanych z realizacją obowiązków prawnych w tym prowadzenia wystawiania i prowadzenia dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym m.in. z tytułu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

Okres przetwarzania: Przez okres przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz przez okres do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.

 1. Dane osób wyznaczonych do reprezentacji

W celu realizacji umów handlowych, w tym realizacji współpracy z kontrahentami, prowadzenia komunikacji pomiędzy podmiotami, jeżeli jesteś pracownikiem naszego kontrahenta i pozyskaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy to uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest prawidłowa realizacja umowy łączącej BOK z Twoim pracodawcą. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przetwarzania: Przez czas realizacji umowy, oraz dodatkowe 5 lat od czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.

 1. Dane osób zapisanych do newsletter

W celu realizacja usługi Newsletter, jeżeli została zamówiona. Administrator świadczy usługę newslettera użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach (w tym treści marketingowe). Podstawą przetwarzania art. art. 6 ust. 1 lit f) RODO – gdzie uzasadnionym interesem prawnym BOK jest wysyłka newslettera osobom, które zdecydowały się zapisać na newsletter BOK. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe i marketingowe związane z działalnością Białołęckiego Ośrodka Kultury przesyłane są wyłącznie po wyrażeniu zgody, która jest wymagana na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przetwarzania: Do momentu wysłania rezygnacji z otrzymywania newslettera.

 1. Dane przetwarzane w celach statystycznych i raportowania

Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli znajdzie zastosowanie, w celach statystycznych i raportowania organom kontrolującym, a także w celu rozliczenia się z otrzymanych środków. 

Okres przetwarzania: Nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

 1. Dane osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie wizerunku

W celu wykorzystania zdjęć lub materiałów video z imprez organizowanych w BOK dla celów marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli dobrowolnej zgody osoby której dane dotyczą. Zgodę można w każdym momencie wycofać.

Okres przetwarzania: Niezwłocznie po wycofaniu zgody


4. Ochrona przetwarzanych danych osobowych Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania danych osobowych.

 1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.
 2. W przypadku korzystania z poczty e-mail Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Ltd w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; Poza tym Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji, przekazania do kancelarii prawnych; Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, podmiotowi, który zajmuje się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną Strony i jego części składowych, a także firmie zajmującej się wysyłaniem newsletterów (np. https://freshmail.pl/), zajmuje się rozliczeniem sprzedanych biletów oraz ewidencją osób zapisanych na wydarzenia (np. https://biletyna.pl/), oraz Google Ltd. z powodu wykorzystywania oferowanych przez nich rozwiązań. 
 2. BOK korzystając z usług oferowanych przez Google może przekazywać Twoje dane osobowe do Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (dalej “Google”), która może przekazywać dane do Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA która może je przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w USA  oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych osobowych przez BOK do Google, są stosowane w umowie z Google standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE)z 10 lipca 2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA, w przypadku przekazywania danych do USA. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia.

6. Przetwarzanie innych danych użytkowników Strony 

W ramach Strony i jej częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Stronę.

7. Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są  za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

8. Pliki cookies[JT1] 

 1. BOK stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informuje, iż w ramach działania Strony internetowej korzysta z technologii plików „cookies”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.
 2. Strona internetowa korzysta wyłącznie z „Technicznych” pliki cookies - są to pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony oraz właściwej realizacji żądanych przez Państwa usług, jak również do przechowywania Państwa zgody na inne kategorie plików cookie. Możecie je Państwo wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie strony.

Nazwa: PHPSESSID

Rodzaj (sesyjne, stałe, własne, third party): sesyjne

Opis zawartości: Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Ten plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w witrynie. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

Czas przechowywania: Na czas sesji

 1. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

9. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – https://uodo.gov.pl/
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres promocja@bok.waw.pl 
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie złożonego żądania, zwróci się on do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. 

10. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres Administratora Warszawa 03-188 ul. Vincenta van Gogha 1.
 2. drogą e-mailową na adres sekretariat@bok.waw.pl 
 3. drogą mailową z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bok.waw.pl.

11. Historia zmian

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 maja 2024 r.