Polityka prywatności

Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa (dalej „BOK”) przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przez BOK, w tym informacji o użytkownikach strony https://bok.waw.pl/ (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników Strony.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony i jej części składowych

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi.
 3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez BOK wyłącznie do realizacji zamówionych usług i kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

2. Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, e-mail sekretariat@bok.waw.pl (dalej również: Administrator).W Białołęckim Ośrodku Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bok.waw.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BOK, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

I

Na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit b) – służące realizacji umowy lub dążenia do jej zawarcia.

W celu: zawarcia lub wykonania umów (np. sprzedaży biletu). Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy. Od zakupu biletu, przez zrealizowanie wydarzenia, kontrolę biletów, sprawozdawczość z imprezy (w tym publikacja zdjęć lub materiału video) wystawianie wezwań do zapłaty w związku z naruszeniem regulaminu, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, prowadzenia wystawiania i prowadzenia dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, a w razie potrzeby udostępnianie odpowiednim organom na podstawie i przepisów prawa. Przez wykonanie umowy rozumiemy również zabezpieczenia danych osobowych na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych

Okres przetwarzania: Przez okres przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz przez okres do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.

II

Na podstawie: Art. 6 ust 1 lit. b) służące realizacji umowy lub dążenia do jej zawarcia oraz Art. 6 ust 1 lit f) – Uzasadniony cel administratora danych. 

W celu: realizacji umów handlowych z kontrahentami (jeżeli jesteś stroną umowy), natomiast jeżeli jesteś pracownikiem naszego kontrahenta i pozyskaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy to uzasadnionym interesem prawnym Administratora jest prawidłowa realizacja umowy łączącej BOK z Twoim pracodawcą

Okres przetwarzania: Przez czas realizacji umowy, oraz dodatkowe 3 lata od czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.

III

Na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadnionym interesem prawnym BOK jest wysyłka newslettera osobom, które zdecydowały się zapisać na newsletter BOK. 

W celu: realizacja usługi Newsletter, jeżeli została zamówiona. Administrator świadczy usługę newslettera użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach (w tym treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
jego wysyłki.

Okres przetwarzania: Do momentu wysłania rezygnacji z otrzymywania newslettera.

IV

Na podstawie: +Art. 6 ust 1 lit c) – na podstawie obowiązku prawnego

W celu: wypełnienia obowiązku na podstawie przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. art. 74 z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. 

Okres przetwarzania: Po upływie okresu, jaki wskazują przepisy oraz dodatkowe
6 miesięcy.

V

Na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

W celu: jeżeli znajdzie zastosowanie, w celach statystycznych i raportowania organom kontrolującym, a także w celu rozliczenia się z otrzymanych środków; 

Okres przetwarzania: Nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

VI

Na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą

W celu: W celu wykorzystania zdjęć lub materiałów video z imprez organizowanych w BOK dla celów marketingowych

Okres przetwarzania: Niezwłocznie po wycofaniu zgody

Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania danych osobowych. 


4. Ochrona przetwarzanych danych osobowych Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania danych osobowych.

 1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.
 2. W przypadku korzystania z poczty e-mail Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; Poza tym Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji, przekazania do kancelarii prawnych; Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, podmiotowi, który zajmuje się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną Strony i jego części składowych, a także firmie zajmującej się wysyłaniem newsletterów (np. https://freshmail.pl/), zajmuje się rozliczeniem sprzedanych biletów oraz ewidencją osób zapisanych na wydarzenia (np. https://biletyna.pl/), oraz Google DLC z powodu wykorzystywania oferowanych przez nich rozwiązań. 
 2. Przekazywanie danych poza EOG BOK korzystając z usług oferowanych przez Google może przekazywać Twoje dane osobowe spółce Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”), która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych osobowych przez BOK do krajów trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej są stosowane w umowie z Google LLC  standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia.

6. Przetwarzanie innych danych użytkowników Strony 

W ramach Strony i jej częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Stronę.

7. Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła –przesyłane są    za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

8. Pliki cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

9. Korzystamy z plików cookies w celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła
 4. zapamiętania podejmowanych interakcji.Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – https://uodo.gov.pl/
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres promocja@bok.waw.pl 
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie złożonego żądania, zwróci się on do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania. 11.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. 

11. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres Administratora Warszawa 03-188 ul. Vincenta van Gogha 1.
 2. drogą e-mailową na adres sekretariat@bok.waw.pl 

12. Historia zmian

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Polityka aktualna na dzień 24 czerwca 2020 r.