Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

Projekt teatralno-społeczny z Ośrodkiem Etezja

Finał projektu teatralno-społecznego z Ośrodkiem Wsparcia Dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi oraz Kobiet w Ciąży „Etezja” (4+)

Niedziela, 27 października, godz. 12:00, Głębocka 66

Wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja miejsc)

 

W czerwcu 2019 r. Białołęcki Ośrodek Kultury zrealizował  innowacyjny projekt we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” i Fundacją Drama Way, tym razem bez udziału widowni. Sprawa jest jednak warta Państwa uwagi, bo dotyka ważnych tematów społecznych.

Po spektaklu „Malwina i jej rodzina” zrealizowanego metodą teatru forum i zagranym w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet „Etezja”, przyszedł czas na wspólne stworzenie przedstawienia  dla dzieci!  Mieszkanki Ośrodka biorące udział w projekcie zadebiutują na scenie jako aktorki. Scenariusz spektaklu będzie wypracowany drogą warsztatową, czuwać nad nim  będzie Elżbieta Chowaniec, autorka sztuk dla dzieci i dorosłych, której utwory wystawiane są w kraju i za granicą. Podopieczne „Ośrodka” zostały zaproszone do wieloetapowego procesu artystycznego, dla którego kluczem jest  zabawa, dzieciństwo, relacje z dzieckiem.  Aktorską pracę nad spektaklem poprzedzi etap warsztatów ze specjalistami, którzy różnymi narzędziami wprowadzą uczestniczki projektu w świat teatru. Projekt całościowo ma służyć pogłębieniu więzi rodzicielskiej, lepszej relacji i zabawy z dzieckiem na co dzień. Adresatem przedstawienia będą zarówno dzieci z „Etezji” jak i wszyscy młodzi mieszkańcy dzielnicy Białołęka wraz ze swoimi rodzicami. Po spektaklu przewidziane są warsztaty dla dzieci i rodziców nawiązujące do spektaklu,  przeprowadzone osobiście przez autorkę scenariusza.

Scenariusz: Elżbieta Chowaniec

Reżyseria: Aneta Muczyń

 

„MALWINA I JEJ RODZINA”

Koncepcja Projektu obejmowała stworzenie spektaklu dla mieszkanek Ośrodka „Etezja”, zrealizowanego metodą „teatru forum” wzorującej się na ideologii „teatru uciśnionych” Augusto Boala, światowego eksperta Dramy. Scenariusz spektaklu został wypracowany metodą warsztatową. Do zagrania spektaklu zaproszeni zostali aktorzy specjalizujący się w formach dramowych i „forumowych”. Projektowi towarzyszył cykl warsztatów dramowych prowadzonych przez Aldonę Żejmo-Kudelską i Adama Gąseckiego, doświadczonych trenerów dramy z Fundacji Drama Way. [www.fundacja.dramaway.pl].

O spektaklu:

Malwina ma 30 lat. Jedyne czego chce, to w końcu mieć swoją małą stabilizację: dom, faceta, wszystkie dzieci przy sobie. Plan wydaje się prosty. Ma wszystko co jej potrzeba. Życie to seria zdarzeń, fortunnych i niefortunnych – czasem rzeczy dzieją się jakby same, zbyt szybko żeby zareagować, a czasem katastrofy są wynikiem wyborów. 
Gdyby można było próbować co działa, a co prowadzi do katastrofy – i jak w grze komputerowej kilka razy przechodzić ten sam level życie byłoby prostsze. Mieszkanki Ośrodka „Etezja” zostały zaproszone do wspólnego zmieniania jej losu…

Obsada: Monika Nowogrodzka, Julia Milewska, Liliana Otręba, Marcin Majkut, Adam Gąsecki, Aneta Muczyń
Reżyseria spektaklu: Aneta Muczyń, Adam Gąsecki
Scenariusz: zespół pod kierunkiem Anety Muczyń i Adama Gąseckiego
Współpraca merytoryczna i organizacyjna: Jagoda Kędzierska
Kostiumy i rekwizyty: Kalina Walentowicz
warsztat teatru forum po spektaklu (JOKER): Marcin Szczepkowski
Koordynacja projektu: Aneta Muczyń
produkcja: Białołęcki Ośrodek Kultury

premiera: 14.06.2019

Teatr Forum to teatralna gra, w której podczas przedstawienia teatralnego pokazany jest nierozwiązany problem będący przejawem jakiegoś ucisku i/lub opresji. Widzowie zapraszani są na scenę, by zaproponować i odegrać możliwe rozwiązania zaprezentowanego problemu.

Spektakl pokazuje widocznego opresora i protagonistę – osobę, która znajduje się w sytuacji ucisku. Po pierwszej prezentacji przedstawienia, sceny odgrywane są raz jeszcze, aż do momentu, gdy ktoś z publiczności krzyknie ‘stop’. Następnie, osoba ta może wejść na scenę, wcielić się w rolę głównego bohatera i zmierzyć z sytuacją opresji, spróbować ją zmienić i konstruktywnie przekształcić. W swojej pierwotnej, najczystszej formie zarówno aktorzy, jak i widzowie (tzw. widzowie-aktorzy) byli ofiarami ucisku, osobiście doświadczali podobnej do pokazanej na scenie sytuacji i dlatego mogli zaproponować alternatywne rozwiązania. Taką możliwość będą miały mieszkanki Ośrodka „Etezja” biorące udział w naszym projekcie.

Ważnym wątkiem który warto poruszyć jest fakt, że uczestniczki projektu nie mają raczej do czynienia z teatrem w klasycznym rozumieniu tego słowa. Jako osoby marginalizowane społecznie ze względów finansowych nie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i nie mają styczności z teatrem, jako środkiem przekazu ważnych wartości. Możliwość zobaczenia spektaklu we własnym miejscu zamieszkania, na temat tak bliski im osobiście jest nie do przecenienia.

 

O ETEZJI:

„Etezja” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, a finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy. Jego głównym celem jest udzielanie schronienia kobietom bezdomnym wraz z ich dziećmi na okres jednego roku. Poza schronieniem mieszkanki placówki podejmują różnego rodzaju działania mające na celu poprawę jakości ich życia i wyjścia z systemu pomocy społecznej. Często jest to dla nich bardzo trudne zadanie, bo wielokrotnie jest to kolejne miejsce pomocowe z którego korzystają, a wiele z nich jest związanych z systemem pomocy od urodzenia. Podobnie od wczesnego dzieciństwa często czerpią ze wsparcia poradni psychologicznych, uzależnień, dla rodzin wieloproblemowych. Jest to sytuacja niezwykle bardzo trudna: taka w której czują, że żaden specjalista już im nie pomoże, ani nie powie czegoś nowego, co pozwoliłoby im zmienić życie czy nawet uzyskać motywację do podjęcia wysiłku związanego ze zmianą. W takich okolicznościach metoda teatru forum wydaje się być najbardziej adekwatnym narzędziem, pozwalającym za pomocą efektu zaskoczenia zaangażować klientki ośrodka do procesu zmiany.