Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

Projekt teatralno-społeczny z Ośrodkiem Etezja

Projekt społeczno-teatralny „Zabawa – ważna sprawa” jest drugą odsłoną współpracy Białołęckiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”. Po spektaklu „Malwina i jej rodzina” zrealizowanego metodą Teatru Forum i zagranym w Ośrodku „Etezja”, przyszedł pomysł na wspólne stworzenie przedstawienia dla dzieci – tym razem na scenie BOK.
Uczestniczki projektu zostały zaproszone do wieloetapowego procesu artystycznego, dla którego kluczem była zabawa, dzieciństwo i relacje z dzieckiem. Pracę nad spektaklem poprzedził etap warsztatów ze specjalistami, którzy za pomocą różnorodnych narzędzi i technik wprowadzili mamy i ich dzieci w świat teatru. Podczas wspólnych spotkań doświadczaliśmy różnych form zabawy i poszukiwaliśmy dla nich języka.
Formuła projektu zakładała również intensywne i twórcze włączanie Pań w proces pracy nad przedstawieniem. Mamy, biorące udział w projekcie – nie tylko zadebiutowały na scenie jako aktorki, ale wymyśliły postać i nadały jej konkretny kształt, robiąc własną lalkę. Nie wszystkie Panie wzięły udział w finale projektu – niektóre z powodów zawodowych, kulturowych czy bariery językowej nie mogły zagrać w przedstawieniu, niemniej często zostawiły swój ślad w postaci lalki lub pomocy w przygotowaniu dekoracji. Warsztatowa praca nad scenariuszem zaowocowała ostatecznie sztuką „Kto się umie bawić? Czuwała nad nią Elżbieta Chowaniec, autorka sztuk dla dzieci i dorosłych, której utwory wystawiane są w kraju i za granicą.
Ideą projektu było pogłębienie więzi rodzicielskiej, polepszenie relacji i zabawy z dzieckiem na co dzień. Ważną inspiracją dla projektu była ideologia Original Play (z wolnego tłumaczenia: pierwotna zabawa) – praktyka i doktryna psychologiczno-kulturowa, służąca budowaniu lepszej relacji miedzy ludźmi (dorosłymi i małoletnimi), ponad kulturowymi i społecznymi podziałami.

Twórcy i realizatorzy projektu:

Autorki: Aneta Muczyń, Jagoda Kędzierska
Koordynacja: Aneta Muczyń (BOK),
Jagoda Kędzierska (Etezja)
Merytoryka: Aneta Muczyń, Jagoda Kędzierska,
Elżbieta Chowaniec
Opieka psychologiczna i pedagogiczna:
Jagoda Kędzierska, Kamil Kamiński
Warsztat dramowy: Aldona Żejmo-Kudelska
Warsztat Original Play: Jolanta Graczykowska
Warsztat teatru lalkowego: Pan i Teatrzyk
(Rafał Sawuła)
Warsztat bębniarski: Jolanta Sikorska
Warsztat ruchowy: Natalia Oniśk

Premiera spektaklu odbyła się 27 października 2019 r.

„MALWINA I JEJ RODZINA”

Koncepcja Projektu obejmowała stworzenie spektaklu dla mieszkanek Ośrodka „Etezja”, zrealizowanego metodą „teatru forum” wzorującej się na ideologii „teatru uciśnionych” Augusto Boala, światowego eksperta Dramy. Scenariusz spektaklu został wypracowany metodą warsztatową. Do zagrania spektaklu zaproszeni zostali aktorzy specjalizujący się w formach dramowych i „forumowych”. Projektowi towarzyszył cykl warsztatów dramowych prowadzonych przez Aldonę Żejmo-Kudelską i Adama Gąseckiego, doświadczonych trenerów dramy z Fundacji Drama Way. [www.fundacja.dramaway.pl].

O spektaklu:

Malwina ma 30 lat. Jedyne czego chce, to w końcu mieć swoją małą stabilizację: dom, faceta, wszystkie dzieci przy sobie. Plan wydaje się prosty. Ma wszystko co jej potrzeba. Życie to seria zdarzeń, fortunnych i niefortunnych – czasem rzeczy dzieją się jakby same, zbyt szybko żeby zareagować, a czasem katastrofy są wynikiem wyborów. 
Gdyby można było próbować co działa, a co prowadzi do katastrofy – i jak w grze komputerowej kilka razy przechodzić ten sam level życie byłoby prostsze. Mieszkanki Ośrodka „Etezja” zostały zaproszone do wspólnego zmieniania jej losu…

Obsada: Monika Nowogrodzka, Julia Milewska, Liliana Otręba, Marcin Majkut, Adam Gąsecki, Aneta Muczyń
Reżyseria spektaklu: Aneta Muczyń, Adam Gąsecki
Scenariusz: zespół pod kierunkiem Anety Muczyń i Adama Gąseckiego
Współpraca merytoryczna i organizacyjna: Jagoda Kędzierska
Kostiumy i rekwizyty: Kalina Walentowicz
warsztat teatru forum po spektaklu (JOKER): Marcin Szczepkowski
Koordynacja projektu: Aneta Muczyń
produkcja: Białołęcki Ośrodek Kultury

premiera: 14.06.2019

Teatr Forum to teatralna gra, w której podczas przedstawienia teatralnego pokazany jest nierozwiązany problem będący przejawem jakiegoś ucisku i/lub opresji. Widzowie zapraszani są na scenę, by zaproponować i odegrać możliwe rozwiązania zaprezentowanego problemu.

Spektakl pokazuje widocznego opresora i protagonistę – osobę, która znajduje się w sytuacji ucisku. Po pierwszej prezentacji przedstawienia, sceny odgrywane są raz jeszcze, aż do momentu, gdy ktoś z publiczności krzyknie ‘stop’. Następnie, osoba ta może wejść na scenę, wcielić się w rolę głównego bohatera i zmierzyć z sytuacją opresji, spróbować ją zmienić i konstruktywnie przekształcić. W swojej pierwotnej, najczystszej formie zarówno aktorzy, jak i widzowie (tzw. widzowie-aktorzy) byli ofiarami ucisku, osobiście doświadczali podobnej do pokazanej na scenie sytuacji i dlatego mogli zaproponować alternatywne rozwiązania. Taką możliwość będą miały mieszkanki Ośrodka „Etezja” biorące udział w naszym projekcie.

Ważnym wątkiem który warto poruszyć jest fakt, że uczestniczki projektu nie mają raczej do czynienia z teatrem w klasycznym rozumieniu tego słowa. Jako osoby marginalizowane społecznie ze względów finansowych nie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i nie mają styczności z teatrem, jako środkiem przekazu ważnych wartości. Możliwość zobaczenia spektaklu we własnym miejscu zamieszkania, na temat tak bliski im osobiście jest nie do przecenienia.

O ETEZJI:

„Etezja” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, a finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy. Jego głównym celem jest udzielanie schronienia kobietom bezdomnym wraz z ich dziećmi na okres jednego roku. Poza schronieniem mieszkanki placówki podejmują różnego rodzaju działania mające na celu poprawę jakości ich życia i wyjścia z systemu pomocy społecznej. Często jest to dla nich bardzo trudne zadanie, bo wielokrotnie jest to kolejne miejsce pomocowe z którego korzystają, a wiele z nich jest związanych z systemem pomocy od urodzenia. Podobnie od wczesnego dzieciństwa często czerpią ze wsparcia poradni psychologicznych, uzależnień, dla rodzin wieloproblemowych. Jest to sytuacja niezwykle bardzo trudna: taka w której czują, że żaden specjalista już im nie pomoże, ani nie powie czegoś nowego, co pozwoliłoby im zmienić życie czy nawet uzyskać motywację do podjęcia wysiłku związanego ze zmianą. W takich okolicznościach metoda teatru forum wydaje się być najbardziej adekwatnym narzędziem, pozwalającym za pomocą efektu zaskoczenia zaangażować klientki ośrodka do procesu zmiany.