Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

Konkurs Wiedzy o Białołęce

Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XX edycji Konkursu Wiedzy o Białołęce.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów białołęckich szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 10 do 16 lat.
W fazie eliminacyjnej uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie krótkometrażowego filmu nakręconego przy użyciu urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) na temat miejsca ważnego historycznie, kulturowo lub społecznie, zlokalizowanego na terenie Białołęki. W Załączniku nr 1 do Regulaminu zostały zawarte proponowane lokalizacje, nie zamyka to jednak drogi do wyboru innych miejsc (w razie wątpliwości prosimy o kontakt).
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie mailowo na adres (c.noszczynski@bok.waw.pl) listy uczestników placówki wraz z linkiem do przygotowanych filmów oraz zgodą na przetwarzanie danych (skan, wzór zgody dostępny w Regulaminie) w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2018 r. 
Film może zostać przesłany przez jeden z ogólnodostępnych serwisów transferu plików (np: WeTransfer) lub udostępniony na serwisie YouTube, Vimeo lub podobnym. Filmy będą oceniane pod względem przedstawionej treści oraz formy filmowej. Oceniane elementy formy filmowej są wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Finał (w formie ustnej), do którego zostanie zakwalifikowanych do 8 zespołów (po 4 z każdej kategorii wiekowej), odbędzie się 18 stycznia 2019 r. w siedzibie BOK przy ul. Głębockiej 66. Dokładny termin finału zostanie określony w drugiej połowie listopada po weryfikacji zgłoszeń.

Zakres tematyczny oraz zaktualizowana lista pytań, stanowiąca podstawę merytoryczną dla osób przygotowujących się do Finału Konkursu oraz opis przebiegu Finału zostanie przesłany wraz z wynikami eliminacji, to jest nie później niż do 19 grudnia 2018 roku.


Z uwagi na fakt, że jest to pierwsza edycja w ramach której uczniowie będą przygotowywać filmy, służymy pomocą i informacją zarówno w kwestiach organizacyjnych, merytorycznych jak i technicznych.
Na laureatów Konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.