Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

Moje ciało – Twoje ciało

27 listopada przy Głębockiej 66 odbył się panel dyskusyjny z udziałem publiczności pt. „Obsesja piękna – dlaczego nie kochamy naszych ciał?”. Wzięły w nim udział Joanna Keszka, Jolanta Gawęda oraz Natalia Skoczylas.

Spotkanie możesz obejrzeć na naszym kanale YouTube [KLIKNIJ!] albo na Facebooku [KLIKNIJ!]

Debata była początkiem projektu „Moje ciało – Twoje ciało”. W jego ramach, w 2022 roku w Białołęckim Ośrodku Kultury, zostaną zrealizowane zajęcia, spotkania i debaty. Podczas warsztatów prowadzonych przez edukatorki, aktywistki i psycholożki specjalizujące się w tematyce „ciałopozytywności”; uczestniczki będą miały okazję zgłębić tematykę body positivity, poznać mechanizmy mające wpływ na postrzeganie ciała i wyglądu w kontekście społecznym, emocjonalnym, kulturowym oraz prawnym; wymienić się własnymi doświadczeniami oraz zrozumieć w jaki sposób postrzeganie ciała rzutuje na różne obszary ich życia oraz zdrowie psychiczne.

Projekt „Moje ciało – Twoje ciało” został objęty Matronatem Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji Feminoteka.

 

O PROJEKCIE

Projekt „Moje ciało – Twoje ciało” to projekt edukacyjny i rozwojowy dla kobiet dotyczący szeroko pojętej „ciałopozytywności” obejmujący takie zagadnienia jak:

– społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała;

– wpływ obowiązujących kanonów piękna na społeczeństwo;

– ruch body positivity i sposób w jaki ewoluował na przestrzeni lat;

– wpływ Internetu na kształtowanie krytycznych postaw w stosunku do własnego/cudzego wyglądu; 

– przemoc wobec kobiet związana z wyglądem (body shaming);

– wpływ obrazu własnego ciała na funkcjonowanie psychiczne kobiet;

– obsesja piękna (czyli kultura chorobliwie skoncentrowana na wyglądzie);

– postrzeganie ciała – stereotypy i narracje dotyczące kobiecego wyglądu;

– ciało/wygląd a prawa człowieka.

Punktem wyjścia do powstania koncepcji projektu była wszechobecna „obsesja piękna” napędzana przez naszą kulturę, która koncentruje się bardziej na wyglądzie kobiet niż na ich wiedzy, wykształceniu i osobowości. Wzmacnia ją sposób, w jaki przedstawia się kobiety, język jakim się posługujemy opisując siebie nawzajem oraz presja, jaką na siebie wywieramy. Przyczyniają się do niej osoby zawstydzające kobiety z powodu ich wyglądu oraz te, które chwalą kobiety i dziewczynki jedynie za urodę. Kultura owładnięta „obsesją” piękna nie pomaga kobietom zapomnieć, że ich wygląd podlega nieustannej ocenie. Z kolei podleganie nieustannej ocenie wiąże się ze stresem, lękami, depresją oraz zaburzeniami odżywiania, których ofiarą pada coraz więcej kobiet. Ideą projektu jest edukacja kobiet mająca na celu uświadomienie, że to, co widzimy w lustrze nie stanowi rzeczywistego obrazu, lecz jest wypadkową wielu lat wpływu kultury, komentarzy znajomych i postronnych osób oraz własnych obaw. W koncepcji projektu zawiera się też chęć stworzenia bezpiecznej przestrzeni stanowiącej punkt wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów wpływających na nasze postrzeganie ciała, otaczających nas społecznych narracji, oczekiwań, wzorców oraz wpływu mediów, grup społecznych i biznesu.

W ramach projektu odbędą się:

– debaty/panele dyskusyjne z udziałem publiczności o tematyce społeczno-kulturowych postaw wobec własnego wyglądu i niezadowolenia z ciała;

– ok 20 warsztatów i spotkań z psycholożkami, edukatorkami i trenerkami specjalizującymi się w tematyce dotyczącej „ciałopozytywności”.

Wymiana informacji i doświadczeń to doskonały start do pogłębiania wiedzy i poszerzenia świadomości na temat kultury skoncentrowanej na wyglądzie oraz wyjścia poza schematy myślenia o ciele w sposób przedmiotowy. Zrozumienie mechanizmów społecznych odpowiedzialnych za wywieranie presji dążenia do nieosiągalnego ideału piękna a także zwiększenie świadomości jak postrzeganie własnego ciała i wyglądu wpływa na różne obszary naszego życia rozpocznie proces trwałych zmian społecznych i kulturowych.

W kulturze owładniętej obsesją piękna i w dobie social mediów kobiety czują się zobowiązane do panowania nad swoim wyglądem cały czas. Nie tylko odczuwają presję, aby wyglądać jak modelki czy celebrytki, ale także doświadczają lęków na jakie wcześniej były narażone wyłącznie sławne osoby. Media społecznościowe mają podwójną siłę rażenia, ponieważ łączą obrazy i kontakty międzyludzkie oraz przyczyniają się do utrzymywania niezdrowych standardów kobiecej urody. Kultura oparta na zawstydzaniu oraz krytyce wyglądu może prowadzić to bardzo poważnych konsekwencji takich jak np. zaburzenia odżywiania. Medialne obrazy kobiet zakłócają obraz tego, jak powinno wyglądać kobiece ciało. W sieci dostępne są strony i fora dyskusyjne wspierające zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia powodują liczne, długofalowe konsekwencje dla zdrowia, a piętnowanie ciała i tak nie pomaga kobietom zbliżyć się do nierealistycznego ideału. Z kolei poczucie wstydu może mieć związek zarówno z codziennym obniżeniem nastroju jak i dużo poważniejszą – depresją.

Współczesne kobiety są najlepiej wykształcone w historii, są ambitne i zdeterminowane. To pokolenie może zmieniać świat, jednak najpierw musi się zmierzyć z zalewem toksycznych komunikatów o kobiecym ciele, które napędzają obsesję, na punkcie wyglądu. Kobiety mogą zajść wysoko, być liderkami, mentorkami i aktywistkami, ale żyją w kulturze, która wmawia im, że wypromowany model urody stanowi najwyższą wartość. To olbrzymia strata dla naszej kultury. Podczas warsztatów prowadzonych przez edukatorki, aktywistki i psycholożki specjalizujące się w tematyce „ciałopozytywności”, uczestniczki będą miały okazję zgłębić tematykę body positivity, poznać mechanizmy mające wpływ na postrzeganie ciała i wyglądu w kontekście społecznym, emocjonalnym, kulturowym oraz prawnym, wymienić się własnymi doświadczeniami oraz zrozumieć w jaki sposób postrzeganie ciała rzutuje na różne obszary ich życia oraz zdrowie psychiczne. To będzie pierwszy krok, na drodze do trwałej, społecznej i kulturowej zmiany.