Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Projekty

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Program wolontariatu skierowany jest do osób w różnym wieku zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz poznawaniem zasad funkcjonowania instytucji kultury. Czekamy na osoby, które chcą realizować i odkrywać pasje, angażując się w działania społeczne i kulturalne. Zapraszamy zarówno uczniów i studentów, którym zależy na poszerzeniu kompetencji zawodowych, jak i specjalistów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniem.

W jakim zakresie możesz się włączyć w pracę Ośrodka w 2018 roku?

Wolontariusze pomagają nam w różnych obszarach działalności, niektórzy realizują własne projekty. W 2018 roku wolontariusze wspierali lub wspierają m.in. następujące obszary działań:

  1. Działania edukacyjne skierowane do dzieci (m.in. praca przy projekcie Ali Bajda Dzika Frajda)
  2. Prowadzenie biura Festiwalu Teatrów Niezależnych GARDEROBA
  3. Działania związane z techniczną obsługą imprez (oświetlenie, nagłośnienie)  

Ponadto w ramach programu proponujemy następujące działania:

Zorganizuj spotkanie dotyczące wolontariatu w swojej szkole!

Od 2017 roku prowadzimy spotkania na temat wolontariatu dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość organizacji spotkania warsztatowo-informacyjnego w szkole podczas lekcji. Podczas spotkania prezentowane są m.in. aktualne działania BOK, w które zaangażowani są wolontariusze. Omawiane są możliwe ścieżki współpracy oraz podstawowe aspekty prawne i organizacyjne. Szczegółowy program i czas spotkania ustalamy indywidualnie z opiekunem grupy.

Kontakt:

Krystyna Bocheńska

tel.el. +48 571 352 534   

k.bochenska@bok.waw.pl