Zrealizuj swój pomysł w BOKu!

Zrealizuj swój pomysł w BOKu!

7. edycja konkursu

Kolejna edycja konkursu „Zrealizuj swój pomysł w BOKu!” została rozstrzygnięta.

Zwycięzcą tegorocznej, VII edycji zostaje Teatr 356 (Monika Stawicka Drabik).

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i wnioskodawczyniom za złożenie swoich projektów!

O projekcie:

Współpraca z mieszkańcami to niezwykle ważny element działań naszej instytucji. Zależy nam na wspieraniu inicjatyw społecznych i rozwoju pasji, którą mieszkańcy mogą się wzajemnie dzielić. Od 2016 roku regularnie ogłaszamy „Zrealizuj swój pomysł w BOK-u” – konkurs na współorganizację wydarzeń z Białołęckim Ośrodkiem Kultury aby wspomniane inicjatywy mogły zaistnieć w przestrzeni naszej dzielnicy. 

Pomysł zrodził się dzięki współpracy Ośrodka z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, w posiedzeniach której regularnie bierzemy udział. Nasza inicjatywa stała się bardzo dobrym rozwiązaniem na budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi ale również z lokalnymi aktywistami kultury czy nawet z prywatnymi osobami chcącymi dzielić się swoją pasją. Dzięki tej inicjatywie mamy możliwość zaplanowania zróżnicowanych i długofalowych działań, oraz zaproszenia mieszkańców i organizacje do budowania oferty Ośrodka. Zyskaliśmy nowych partnerów do współpracy oraz rozszerzyliśmy program o ciekawe pomysły, a aktywni i pomysłowi mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne i przestrzeń do działania.

Konkurs promuje tych, którzy chcą i są w stanie podjąć się realizacji zgłoszonej inicjatywy, oczywiście przy wsparciu Białołęckiego Ośrodka Kultury. Zgłaszający staje się organizatorem, a BOK współorganizatorem odpowiedzialnym za część przedsięwzięcia. Pomagamy merytorycznie, dzielimy się naszymi zasobami, pracą i doświadczeniem.

Zaangażowanie Białołęckiego Ośrodka Kultury we współorganizację nie obejmuje przekazywania wnioskodawcom środków finansowych. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może sfinansować wybrany element projektu. Zgodnie z regulaminem projekty związane z działalnością gospodarczą wnioskodawców mogą brać udział w konkursie, ale nie mogą służyć wnioskodawcy do czerpania korzyści finansowych. Konkurs jest kierowany do osób i organizacji chcących rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z lokalną społecznością bez chęci zarobku.

Wszelkie koszty związane z udziałem BOK muszą zostać zawarte w kosztorysie projektu, na podstawie informacji z Cennika najmu pomieszczeń Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz Regulaminu najmu sprzętu Białołęckiego Ośrodka Kultury.

W ramach VII edycji konkursu odbywać się będą konsultacje telefoniczne, podczas których Wnioskodawca może uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące przebiegu konkursu lub projektu, bądź skonsultować wniosek (inicjatywę).