MIRaż?

MIRaż?

Camp teatralny dla młodzieży polskiej i ukraińskiej
Wstęp wolny!
13 sierpnia 2022 Sobota | 16:00
Głębocka 66
Grupa wiekowa: 12+

W sobotę o godz. 16:00 zapraszamy Was na spektakl finałowy uczestników projektu „MIRaż?”! Wstęp wolny!

Dwa tygodnie, wypełnione rozmowami, warsztatami, improwizacjami i próbami; pozwoliły nam lepiej poznać naszych polsko-ukraińskich, młodych artystów. I co najważniejsze, dać im możliwość wyrażenia siebie w różnych formach ekspresji. To oni zaproponowali swoje teksty, wypracowali odpowiednią formę sceniczną, podsunęli nam też pomysły na rozwiązania sceniczne. Umiejętności, które zdobyli i stworzone między uczestnikami więzi, złożyły się na spektakl, który zaprezentujemy 13 sierpnia na scenie przy Głębockiej 66!

Ideą powstania projektu „MIRaż?”, a w konsekwencji dwujęzycznego spektaklu; była bardzo naturalna potrzeba: rozmowa z młodymi ludźmi. Chcieliśmy usłyszeć ich głos – dowiedzieć się, w jakim świecie chcą żyć, jakie wartości są dla nich najważniejsze, czego potrzebują, czego się obawiają i jak wyobrażają sobie rzeczywistość, w której chcą dorosnąć.

Два тижні, наповнені розмовами, майстер-класами та репетиціями, дозволили нам краще пізнати наших польсько-українських молодих акторів і, що найважливіше, дати їм можливість виразити себе у різних формах експресії. Це вони самі запропонували нам свої тексти, випрацювали відповідну сценічну форму та підсунули нам ідею сценічного вирішення. Уміння, які вони здобули, а також зв’язки, які народились між учасниками, дали поштовх до створення спектаклю, котрий ми показали 13 серпня на сцені, що знаходиться на Глембоцкій 66.

На протязі двох тижнів наші учасники проходили через чергові етапи творення спектаклю. Вони працювали над текстом, голосом, музикою, власним тілом, різними формами відео та сценографією. Товаришували їм у цій подорожі досвідчені митці, котрі створили п’ять колективів.

Współtwórcy - Співтворці:

Lena Aleksandrów
Лілія Відражко
Daria Domaszewicz
Анастасія Зайцева
Eliza Domaszewicz
Василина Кучеренко
Mira Golda
Захар Міленін
Miłosz Gorczyński
Софія Михайлова
Sebastian Górski
Соломія Павлова
Alicja Helbing
Віолетта Рижова
Magdalena Henig
Ілля Рубан
Weronika Kolaśna
Валерія Сторожник
Nina Koper
Майя Черванська
Hanna Łaszcz
Діана Шаловило
Liwia Łaszcz
Віолетта Шапошник
Zofia Stec
Максим Шапошник
Daria Wiśniewska
Zuzanna Wyszyńska
Julia Zakrzewska

Opieka artystyczna | Творчий супровід:

Наталія Гнітій
Aneta Muczyń
Jolanta Sikorska
Justyna Jary
Аліса Макаренко
Klementyna Margolis
Kama Fundichely
Krzysztof Rychta

Opieka pedagogiczna | Педагогічна підтримка:

Aneta Laskowska
Уляна Кук
Bożena Ciemińska

Tłumaczenia | Переклад:

Danuta Kopeć
Дмитро Макляков

Koordynacja | Координація:

Ewa Sawicka

Oprawa graficzna | Графічне оформлення:

Emilia Mariańska
Teodor Tomaszewicz

Tolerancja, wolność, szacunek… czyli tak naprawdę: co?

Oddajemy głos tym, do których należy przyszłość - nastolatkom!

Wierzymy, że rozmowy na trudne tematy rozpoczynają się od pierwszego kroku. Razem z młodymi przedstawicielami narodowości polskiej i ukraińskiej; podczas dwóch, sierpniowych tygodni będziemy rozmawiać o wartościach. Do projektu zaprosimy także młodych reprezentantów narodowości rosyjskiej i białoruskiej mieszkających w Polsce.

Weźmiemy na tapet „trudne” słowa i wokół nich zbudujemy wspólny, wyjątkowy spektakl – w artystycznej, bezpiecznej przestrzeni; w duchu uważności i współpracy.

Poszukajmy wspólnych korzeni i znajdźmy to, co nas łączy!

Dlaczego MIRaż?

Tak samo jak słowo „mir” jest wspólne dla języków wielu słowiańskich narodów; tak samo pokój, szacunek i wolność to pojęcia zarezerwowane dla wszystkich, bez względu
na narodowość, wiek, płeć czy wyznanie.

Co dokładnie będzie się działo?

Podczas dwóch tygodni stworzymy teatralny camp! Doświadczeni artyści polscy i ukraińscy, których zaprosiliśmy do projektu; uruchomią pięć kolektywów:

KOLEKTYW SŁOWA
 (warsztat pracy aktorskiej i pracy z tekstem, praca nad ekspresją i interpretacją, praca dramaturgiczno‐literacka, tworzenie własnych tekstów, improwizacje teatralne)

KOLEKTYW RUCHU 
(warsztat pracy ze świadomością̨ ciała i ruchem w ramach różnych technik tanecznych, tworzenie partii choreograficznych do spektaklu)

KOLEKTYW DŹWIĘKU
 (warsztat pracy z głosem, trening wokalny, zabawa rytmem, umuzycznienie wybranych do spektaklu form literackich, poszukiwanie i nagrywanie ścieżki dźwiękowej do spektaklu, wspólne opracowanie muzyczne spektaklu)

KOLEKTYW VIDEO 
(warsztat pracy nad formami video, np. teledyskiem, będącym oprawą do wybranych wierszowanych form literackich i/lub twórczości własnej uczestników. Teledysk zaprezentowany zostanie w finałowym spektaklu)

KOLEKTYW FORMY I KOLORU (warsztat tworzenia scenografii do spektaklu, w tym projekcji multimedialnych i form animowanych)

Uczestnicy będą mieli szansę wyrazić siebie w różnych dziedzinach sztuki. Postaramy się usłyszeć głos każdego; po to, by na koniec tego artystycznego procesu przemówić jednym głosem i wspólnie stworzyć spektakl, jakiego jeszcze nie było!  

Weźmiemy na warsztat różnorodne teksty literackie i teksty kultury: cytaty, manifesty, relacje, reportaże i piosenki. Jakie? O tym zdecydują nasi Artyści! To młodzież powie nam, o czym chce rozmawiać i jakie teksty są jej bliskie. I to młodzież nada im własny kolor oraz własną formę. Rap? Rock? A może pantomima? To się okaże!

Finałowy, wielojęzyczny spektakl z udziałem publiczności, gości i mediów; zaprezentujemy 13 sierpnia na profesjonalnej scenie przy Głębockiej 66.

Kiedy odbędzie się projekt?

Działamy między 1 a 13 sierpnia w siedzibie BOK przy ul. Głębockiej 66 (Zielona Białołęka). Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 16.00. Podczas ostatniego dnia (13 sierpnia) pracujemy godz. 11.00 do 17.00.

Kto może wziąć udział?

Zapraszamy polskich i ukraińskich nastolatków, a także młodych przedstawicieli narodowości rosyjskiej i białoruskiej; w wieku 12 -18 lat. Udział jest bezpłatny! Zapraszamy osoby, które będą mogły wziąć udział  w całym projekcie.

Co trzeba zrobić, by dołączyć do MIRażowego campu?

Nie trzeba mieć doświadczenia teatralnego – wystarczy wolny czas, otwarta głowa i ochota na teatralną przygodę! Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kasa@bok.waw.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt „MIRaż?” realizowany jest w ramach programu Lato w teatrze. Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy:

.                   

 

Partnerzy:

                                   

                       

 

Толерантність, свобода, повага… тобто так насправді що?

Віддаємо голос тим, кому належить майбутнє, - підліткам!

Ми віримо, що розмови на складні теми починаються від першого кроку. Разом з  молодими представниками польської та української національності будемо на протязі двох серпневих тижнів розмовляти про цінності. До проекту ми також запросили молодих представників російської та білоруської національності, які живуть у Польщі.

За основу ми візьмемо «важкі» слова і в дусі уважності та співпраці збудуємо навколо них в артистичному безпечному просторі спільний винятковий спектакль.

Пошукаймо спільне коріння і знайдімо  те, що нас об’єднує!

Чому МІРаж?

Так, як слово «мір» є спільним для багатьох слов’янських народів, так мир, повага і свобода – поняття, зарезервовані для всіх без винятку, незважаючи на національність, вік чи релігію.

Що конкретно буде відбуватися?

На протязі двох тижнів ми створимо театральний табір! Польські та українські досвідчені артисти, котрих ми запросили до проекту, зорганізують п’ять колективів:

КОЛЕКТИВ СЛОВА (майстер-клас з акторства і праці над текстом, праця над експресією та інтерпретацією, літературно-драматургічна праця, писання власних текстів, театральні імпровізації)

КОЛЕКТИВ РУХУ (майстер-клас праці над відчуттям тіла і рухом з використанням різних танцювальних технік, створення хореографічних партій до спектаклю)

КОЛЕКТИВ ЗВУКУ (майстер-клас праці з голосом, вокальний тренінг, гра ритмом, «умузичнення» вибраних для спектаклю літературних форм, пошук і запис звукової стежки  до спектаклю, спільне музичне опрацювання спектаклю)

КОЛЕКТИВ ВІДЕО (майстер-клас праці над відео формами, наприклад, кліпом, який є оправою для вибраних віршованих  літературних форм і /або індивідуальної творчості учасників. Відео-кліп буде показаний у спектаклі

КОЛЕКТИВ ФОРМИ І КОЛЬОРУ (майстер-клас  зі створення сценографії до спектаклю, зокрема мультимедійних проекцій і анімації )

Учасники будуть мати можливість виразити себе у різних видах творчості. Ми постараємось почути голос кожного, щоб  під кінець цього творчого процесу промовити одним голосом і разом створити спектакль, якого ще не було!

Візьмемо для майстер-класу різноманітні літературні тексти, а також тексти культури: цитати, маніфести, репортажі, пісні. Які? Це вирішуватимуть наші Артисти! Саме молодь скаже нам, про що хоче розмовляти, і які тексти їй близькі. І це молодь надасть їм власний колір і власну форму. Реп? Рок? А може пантоміма? Буде видно!  

Фінальний багатомовний спектакль за участю публіки, гостей і преси ми покажемо 13 серпня на професійній сцені на вул. Глембоцькій 66 (Głębockiej 66)

Коли відбуватиметься проект?

Працюватимемо від 1 до 13 серпня в осередку БОК на вул. Глембоцькій 66 (Зелена Бялоленка). Майстер-класи відбуваються від понеділку до п'ятниці о 10.00-16.00 год.. Останнього дня (13 серпня) працюємо від 11.00 до 17.00 год.

Хто може брати участь?

Запрошуємо польських і українських підлітків , а також молодих представників російської та білоруської національності у віці 12 - 18 років. Участь безкоштовна! Запрошуємо особи, які зможуть взяти участь у цілому проекті.

Що треба зробити, щоб долучити до МІРажового табору?

Не треба мати театрального досвіду, вистачить вільний час, відкритість і бажання стати учасником театральної пригоди! Зголошення належить надсилати на адресу: kasa@bok.waw.pl. Кількість місць обмежена!

Проект «МІРаж» реалізований у рамках програми Літо в театрі. «Літо в театрі» – це програма Театрального інституту ім. Збігнєва Рашевского, фінансована Міністерством Культури і Національної Спадщини.