Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Muzyka

Akademia Śpiewu

Akademia śpiewu to zajęcia śpiewu solowego mające na celu przygotowanie wokalne, muzyczne oraz aktorskie. Na zajęciach kładziemy nacisk na naukę prawidłowego funkcjonowania aparatu głosowego, oddechowego i artykulacyjnego w oparciu o szereg ćwiczeń i repertuar dostosowany do możliwości uczestnika. 

W pierwszym etapie nauki skupimy się na kształtowaniu prawidłowej postawy ciała podczas śpiewania, eliminowaniu zbędnych napięć mięśniowych oraz wad artykulacyjnych. W kolejnym etapie rozwijamy techniki oddychania i uczymy się prawidłowego atakowania dźwięku. Skupimy się także na pracy nad intonacją i prawidłowym wypowiadaniem samogłosek. Ostatnim etapem będzie praca wokalna. Zwrócimy uwagę na ogólną kondycję wokalną i na śpiewanie legato. Będziemy pracować nad górnym rejestrem skali głosowej i nad jej poszerzaniem. Przyjrzymy się także interpretacji utworu. 

 

Miejsce: Głębocka 66
Grupa wiekowa: 7+
Rodzaj zajęć: indywidualne
Termin: czwartek, od godz. 11:00
Czas trwania: 45 min
Miesięczny koszt zajęć: 230 zł