Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Sztuka

Arteterapia dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym: intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Pod okiem wykwalifikowanego psychologa, poprzez sztukę, zabawę i wspólne spędzanie czasu będziemy poznawać świat, rozwijać wyobraźnię, wrażliwość i zdolności manualne. Malowanie, rysowanie, lepienie, rzeźbienie, projektowane – to tylko niektóre techniki plastyczne wykorzystywane podczas zajęć. Powstaną niepowtarzalne prace. Poprzez aktywność ruchową oraz ciekawe zabawy dzieci będą rozwijać samodzielność i wytrwałość. Integracja z rówieśnikami zaowocuje umiejętnością porozumiewania się i współpracy w grupie. 

Warsztaty pomogą zwiększać poczucie własnej wartości i wiary we własne siły, a także zaspokoją potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa.

poniedziałek, godz. 16:00-17:00 

wiek: 6-13 lat wraz z rodzicami

koszt zajęć: 100 zł/msc