Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia BawOgólnorozwojoweSztuka

ARTETERAPIA

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym: intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, Zespołem Aspergera) oraz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pod okiem wykwalifikowanego psychologa, poprzez sztukę, zabawę i wspólne spędzanie czasu będziemy poznawać świat, rozwijać wyobraźnię, wrażliwość i zdolności manualne.

Wykorzystamy do tego różne techniki: malowanie, rysowanie, lepienie, rzeźbienie, projektowane. Poprzez aktywność ruchową oraz ciekawe zabawy, będziemy rozwijać samodzielność i wytrwałość. Integracja z rówieśnikami zaowocuje umiejętnością porozumiewania się i współpracy w grupie. 

Miejsce: van Gogha 1
Termin: piątek, godz. 16:00 – 17:00
Grupa wiekowa: 7-13 lat wraz z rodzicami
Czas trwania: 6o min
Miesięczny koszt zajęć: 100 zł