Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Lektor

język angielski dla dzieci

Zajęcia prowadzone metodą „English Fun – nauka poprzez zabawę”, na którą składają się zabawy ruchowe, plastyczne, inscenizacyjne, zgadywanki „tak/nie”, ocena zdań „prawda/fałsz”, gry planszowe, piosenki oraz czytanie i opowiadanie historyjek „Time for a story”. 
Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego. Dziecko zdobywa i utrwala podstawowe umiejętności komunikowania się (grupy początkujące) oraz pogłębia już nabyte umiejętności (grupy kontynuujące naukę). Metoda zakłada innowacyjne wykorzystanie dźwięku i obrazu.
Miejsce: van Gogha 1
Temat: Poniedziałek i środa
Grupy wiekowe:
  • 4-5 lat godz. 17:00 – 18:00
  • 6-9 lat godz. 18:00 – 19:00
  • 10-13 lat godz. 19:00-20:00
Czas trwania: 60 min
Miesięczny koszt zajęć: 100 zł/mies.