Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Ogólnorozwojowe

SZACHY

Zajęcia dla tych, którzy znają już zasady gry oraz dla tych, którzy chcieliby się ich nauczyć. Uczestnicy warsztatów rozwiną swoje zdolności matematyczne i umiejętność zasadnego działania, planowania, prawidłowej oceny sytuacji i strategicznego myślenia.
Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zapoznajemy uczestników z danym tematem, w praktycznej – wspólnie wykonujemy konkretne zadania i rozwiązujemy zagadki. Posiadamy profesjonalny sprzęt – szachownice, zegary, tablice demonstracyjne i inne pomoce dydaktyczne. Poziom zajęć dostosowany jest do wieku oraz indywidualnych celów uczestników.
Miejsce: Głębocka 66
Grupa wiekowa: 6-13 lat
Termin: wtorek, godz. 16:30 – 17:15
Czas trwania: 45 min
Miesięczny koszt zajęć: 90 zł