Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Teatr

TEATR SZLAK

Nie każdy w przyszłości będzie aktorem, ale każdy będzie miał kontakt z drugim człowiekiem. Teatr uczy otwartości na innych i pewności siebie, co przydaje się w dorosłym życiu. Podczas pracy koncentrujemy się na rozwoju i poszukiwaniu własnego „ja”. Wykorzystujemy do tego różne środki wyrazu artystycznego: słowo, ruch, plastykę, muzykę. W trakcie warsztatów uczestnicy pokonują swoje słabości, uczą się bycia w grupie, uruchamiają wyobraźnię, doświadczają teatru. W zabawach teatralnych łączymy wszystkie typy dziecięcej/młodzieńczej ekspresji, odnajdując nowe, oryginalne rozwiązania. 
Miejsce: van Gogha 1
Grupa wiekowa: 12-15 lat
Termin: środa, godz. 18:00 -20:00
Czas trwania: 120 min
Miesięczny koszt zajęć: 80 zł