Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia BawOgólnorozwojowe

TERAPIA RĘKI

Zajęcia służące wspomaganiu harmonijnego rozwoju manualnego, na których odnajdą się zarówno dzieci zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami.

Rozwijamy, usprawniamy oraz wspomagamy motorykę. Bawimy się, doświadczając rzeczywistość poprzez dotyk, wzrok, słuch oraz węch. Angażujemy motorykę dużą i małą, pobudzamy kreatywność, wyzwalamy chęć tworzenia. Dużo się ruszamy, wykonujemy ćwiczenia oddechowe, a także grafomotoryczne.

Przygotowujemy rękę do pisania, tworząc prace z różnych materiałów.

Miejsce: Głębocka 66
Termin: piątek, godz. 17:00 – 17:45
Grupa wiekowa: 5 – 10 lat
Czas trwania: 45 min
Miesięczny koszt zajęć: 100 zł