Uruchom wersję wysokiego kontrastu strony Powiększ wielkość textu na stronie

Zajęcia Ogólnorozwojowe

TERAPIA RĘKI

Zajęcia służące wspomaganiu harmonijnego rozwoju manualnego, na których odnajdą się zarówno dzieci zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami.

Rozwijamy, usprawniamy oraz wspomagamy motorykę. Bawimy się, doświadczając rzeczywistość poprzez dotyk, wzrok, słuch oraz węch. Angażujemy motorykę dużą i małą, pobudzamy kreatywność, wyzwalamy chęć tworzenia. Dużo się ruszamy, wykonujemy ćwiczenia oddechowe, a także grafomotoryczne.

Przygotowujemy rękę do pisania, tworząc prace z różnych materiałów.

Miejsce: van Gogha 1
Termin: środa, godz. 18:00 – 18:45
Grupa wiekowa: 5 – 10 lat
Czas trwania: 45 min
Miesięczny koszt zajęć: 100 zł